Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

免费使用天无需信用卡详细信息 电子

 

邮件地址 电子邮件地址 1. El blog de Mr. Cup – 图文交流 杯先生博客 这是一个供各种设计师和创意专业人士聚集和寻找灵感的热门网站。Graphic Exchange 博客关注自由平面设计师 Fabien Barrar 的生活、工作和旅行,也就是众所周知的 Mr. Cup。自 2006 年以来,Barral 已经发布了超过 50,000 张图片,并且每年有数百万国际访问者访问他的博客。在他的网站上,他涵盖了一切,从他前往巴塞罗那的 Offf 音乐节,他对拼写项目的迷恋,他对美国钞票故事的喜爱。不拘一格?是的。

鼓舞人心的?当然! 2.设计灵感 设计灵感 一个发现和分享伟大设计的绝佳网站,Designinspiration 只创建和维护高质量的内容,由视觉设计师和企业家 Shelby White 于 2010 年创建。这是一个视觉刺激的好网站,允许您组织和保存您喜欢的东西,并按主题或 匈牙利电话号码表 颜色标签进行搜索。 提供了一个独特的聚会场所来激发灵感。一个由国际创意奖项组成的专家小组,旨在表彰世界上最优秀的网页设计师、开发人员和代理商的才能和努力。从设计、可用性、创造力和内容来看,该网站真正庆祝了世界上一些最好的网络创作,同时在此过程中引发了对话和辩论。

谷物编辑 谷物编辑 如果您正在寻找一些老式的灵感

请查看 Grain Edit。该网站专注于从 1950 年代到 1970 年代的经典设计以及从那个时期汲取灵感的当代设计师,该网站将激发您怀旧的一面。通过来自设计师的采访、文章和图书馆,Grain Edit 提供了一点点东西,可以让您的复古想象力流动起来。 5. TDB – 设计博客 TDB – 设计博客 The Desing Blog 始于 2011 年,作为克罗地亚设计师 Ena Bacanovic 的个人灵感,很快就吸引了很多人的目光。Young Designer 精心挑选来自世界各地设计师和工作室的优质作品,特别关注年轻设计师和学生。

匈牙利電話號碼列表

它有有趣的每日部分,例如每周一设计师或周日 Dribbble,以及使博客更具吸引力的资源页面。 6. 从北上 从北上 这本数字杂志更新了网站,展示了行业的最新动态和最热门的灵感。其史诗般的更新突出了创意网络各个角落的瑰宝,并根据兴趣缩短了搜索时间。您还可以浏览 From Up North 的原始内容或查看精选(并且经常打折)资源页面。 7. 阿卜杜泽多 阿卜杜泽多 成立于 2006 年,这个名字奇怪的设计博客在葡萄牙语中意味着被绑架。它有关于移动应用程序的架构、设计、摄影和可用性的文章;由世界各地的一群个人作家编写。借助鼓舞人心的片段,您会找到免费的评论以及从动画到 Photoshop 的教程。

8. 启发链接 启发的链接 这个网站是直接和简单的

充满了励志的链接。其简约的设计,按字母顺序排列并在标签中带有链接,使其成为所有组织的梦想。浏览列表,选择您喜欢的字母或按主题搜索;你的发现肯定会激励你。 9.设计出租车 设计出租车 当您不知道自己到底想要什么时,这是一个很好的去处,Design Taxi 提供了几乎可以满足任何创意需求的一切。无论是创新、设计、社交媒体还是排版,该博客都有各种主题的提示、新闻和教程(查看博客的迪士尼部分)。

See also  喜欢它在世界上拥有超过一百万个活跃的应用程序

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *